Activa Arquitectura és un despatx d’arquitectura especialitzat en solucions per a la construcció i el tractament d’humitats i impermeabilització d’esquerdes. Som els representants oficials de KÖSTER a Espanya.

PROBLEMES
D’HUMITAT

Oferim solucions per a impermeabilitzar parets que contenen humitat per capil·laritat mitjançant la instal·lació d’una barrera horitzontal.

PROBLEMES
AMB ESQUERDES

La tecnologia d’injecció d’esquerdes repara estructures de formigó esquerdat, ja sigui contra la pressió d’aigua activa o per restaurar la resistència estructural.

PROBLEMES AMB FILTRACIONS

 Koster NB 1 per a impermeabilitzar parets, terres, sostres d’obra, maçoneria i formigó. Fins i tot des del costat negatiu.

SOLUCIÓ DE
CONSTRUCCIÓ

Des de Activa Arquitectura oferim l’assessorament, execució i distribució dels productes KÖSTER.

S’adjunta el document ETA 17 0025 que s’utilitza per a la nostra certificació CE per al producte KOSTER NB1 Gris. Aquesta és una característica única entre els nostres competidors.
Els sistemes d’impermeabilització KÖSTER van aplicar aquest marcatge CE utilitzant un procés ETA i actualment som l’única empresa que fa servir un marcatge CE que aborda explícitament les propietats del morter segellador.

PRODUCTES

aKÖSTER CRISIN 76 Concentrat

Solució per a les humitats per capil·laritat

aKÖSTER CRISIN 2 en 1

Solució per a les esquerdes

aKÖSTER NB1 Grey

Solució per a les filtracions

DOSSIER DE PRODUCTES

PROJECTES REALITZATS

Tractaments realitzats amb KÖSTER Crisin 76 Concentrat