LogoActivaRetail2

Disseny i equipament d’espais comercials. eci

 

Combinem el disseny i les necessitats d’operativa comercial amb el compliment de normatives vigents des del nostre departament d’enginyeria.

Presentació de projectes en fotorealisme per prendre les millor decisions des del primer dia.

Tramitació complerta de l’expedient administratiu per legalitzar les obres i activitats a autoritzar pels diferents organismes i entitats oficials.

LogoActiva2

LogoActivaFoc2
LogoActivaMur2