LogoActivaFoc2

protecció passiva contra el foc

Estudiem les teves necessitats per donar compliment al CTE i el RSCIEI

Garantir la capacitat portant (R) dels elements estructurals en cas d’incendi.
Garantir la estabilitat i resistència al foc dels elements que separen els diferents sectors d’incendi.

LogoActiva2

LogoActivaFoc2
LogoActivaMur2